Květen 2009

VidEjKo...1.

29. května 2009 v 20:37 ScEne hAiR
TaKžE tADy Je tO 1..SlIBoVAný VidEo...:-))


SCenE HaiR....

29. května 2009 v 20:19 ScEne hAiR
BudE tU pÁr vIdEIi jaK UdĚLaT sCeNE VlaSy ALe TeĎ Bych Wám cHtĚLa NApsAT CO JE pRo Ně TYpIcKé..:-))

  • TakžE AsI BYcH zAčLA bArVoU....mNo bARvA MůŽe býT rŮzNá...jE to VlAsTně UPlnĚ jEDNo:-)NejwÍc oBlÍbeNé jSoU AlE uRčITě čERnÉ,BloNd A HněDé vLAsYxD....ViDělA jSeM Ale I mOdrÉ A RůŽoVÉ atD....:-))VěTšInOu MáJÍ BarEvnÉ mElíRky...CoŽ VYpADá SqUeLE :-**

  • PrO ScEne VlASy Je TAky tYpIcká PAtKA...alE nÉ pŘeS oKo JAKo U EMo VlASů..TaDY mUsÍ BýT NAd OkO..!MoHoU mÍt Ale I RoVnou oFinU..:-))

  • ScEnE VlaSy také PoZnÁte PodLE TohO žE JsOU DoLE VyŽehLEné...KdEšTo NaHoŘe JsoU LeHcE naTuPÍroVané..:-))

  • BaRevNé SpONky xDxD mNO tAk Je UpLnĚ jeDno kOlik Si JicH dO vLasŮ DáTE...HlavNĚ aBY kAŽdÁ byLA JiNAK bAReVnÁ....mŮžou nA nICh BeJT anIme pOsTAviČkY nEbO vElMI oBLíBeNÁ hELLo KiTTy...:-)kDyŽ NemÁte RÁdI SpoNky Tak SI kLiDNě DO vlAsů MůŽeTE dáT MaŠly...A zAsE hLAVnĚ bAReVnOU xD

  • A nAkOnEc..aBY WáM ŮčEs DrŽeL tAk NeZApOměŇtE spUUsTA LAKu xD

TaAaKžEee xDxD

29. května 2009 v 19:43 _*Me & BloG*_
mNO tAkŽe NwM NwM KoLik TohU seM BuDU pŘdÁvaT..PrOTžE Se tĎkA bLížÍ kONEc RoKU a jÁ Se MuSIM UčIT...aLE bUDu SE sNAŽit Sem Toho DáVAt Co nEjvÍC..:-))...aLE taKY SeM bUdu NĚCo pŘiDáVáT pODLE TohO JAk Sem BuDetE cHoDiT mNo..:-))...xD


wAšE T€rU$hK@xD

0.2

29. května 2009 v 19:30 ScEnE FoTo
TaAaAAAAk...xD...TaDy JE daLŠí VááRka ObRáZkŮůŮů..:-)

↑↑↑KrÁáÁásA
↑↑↑↑sQuElááÁá


↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓


0.1

25. května 2009 v 16:21 ScEnE FoTo
PrVnÍ vÁrKA sCEnE ObRáZkŮ.....zATim To mOc NeBuDe..aLE BrzO tO bUDe UrČo LEpŠí xD...!!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓


↑↑MOc KrÁSný vLáSky..♥
↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓